0

Tất cả các chi nhánh của VIETKIGA cũng như con người của Vietkiga đều ý thức được tình hình dịch bệnh hiện nay. Chính vì vậy đội ngũ và toàn hệ thống đã cùng nhau đoàn kết chung tay phòng chống dịch Covid. Kết quả chung tay phòng dịch Covid của Vietkiga. Có một niềm tự hào không hề nhẹ. Cảm ơn đội ngũ chi nhánh và hệ thống phân phối Quảng Nam đã dốc tâm cống hiến trong những tháng ngày cùng cả nước chung tay phòng dịch.

Báo Hải Dương nói gì về VIETKIGA??

https://m.baohaiduong.vn/viec-tu-te/cong-ty-agrico-ung-ho-tren-900-trieu-dong-cho-cong-tac-phong-chong-dich-134044?fbclid=IwAR16ChVRgAv44_Ut2q-0kJ-MlG1rJG86hoaaacDgjLkMRzgvjWzsU9GBc98

 

Giám đốc Nguyễn Văn Ánh tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Hải Dương.

 

 

 


0972498572