0

Ngày 12/03/2020 CÔNG TY CPSX THƯƠNG MẠI AGRICO tổ chức khởi công văn phòng đại diện VIETKIGA chi nhánh Nghệ An - Thành phố Vinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Ánh – Giám đốc CÔNG TY CPSX THƯƠNG MẠI AGRICO nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển tỏi đen và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chế biến chuyên sâu từ tỏi đen. Việc xây dựng chi nhánh tại Nghệ An đã đánh dấu bước chuyển lớn trong tư duy định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập. 

    


0972498572