0

TỎI ĐEN VIETKIGA VINH DỰ ĐƯỢC TỈNH HẢI DƯƠNG CHỌN LÀM GIAN HÀNG TIÊU BIỂU  trong Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2019. Với chủ đề “phát triển sản phẩm chủ lực của làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm”.
VIETKIGA là 1 trong 240 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm ở lĩnh vực nông sản thực phẩm tiêu dùng, làng nghề truyền thống của các địa phương. Hội chợ có 240 gian hàng, trong đó tỉnh Hải Dương có 24 gian hàng hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm giới thiệu và quảng bá.

aaaaaa

 

 


0972498572