0

Để thuận tiện cho thao tác rút tiền hoa hồng của CTV, cũng như theo dõi, quản lý hoa hồng của công ty. Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại AGRICO xin thông báo chính sách rút hoa hồng cho các cộng tác viên như sau:

  1. - Thời gian rút hoa hồng: Từ ngày mùng 05 đến mùng 06 hàng tháng.
  2. - Thời gian duyệt lệnh: Tối đa 7 ngay sau khi CTV tạo lệnh rút tiền.
  3. - Mức rút tối thiểu: Số tiền rút tối thiểu 1 lần là 200.000 VNĐ
  4. - Khi rút tiền, CTV phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân: Chứng minh thư hoặc căn cước công dân, thông tin về Tài khoản ngân hàng ( Tài khoản chủ ngân hàng phải trùng tên với CMND và tên đã đăng ký tài khoản trên Website)
  5. - Nếu thu nhập phát sinh từ 2.000.000 VNĐ trở lên, CTV phải đóng 10% Thuế TNCN theo quy định của nhà nước.
  6. - Để rút tiền, tức là CTV đã đồng ý với các chính sách về cộng tác viên của công ty.
  7. Công ty chỉ chuyển tiền cho đúng chính chủ CTV đã đăng ký làm việc với công ty. Trường hợp chuyển cho người khác, phải có văn bản đề nghị gửi về công ty

0972498572